PrevádzkareňMCDATA s.r.o.
Školská 1455/6
90851 Holíč


: 0907794277
: mcdata@mcdata.sk

SídloMCDATA s.r.o.
Školská 1455/6
908 51 Holíč

: 51977907
: 2120891839
: SK2120891839